نوع نگاه به افراد جامعه

دو نوع نگاه به انسانهای یک جامعه وجود دارد:

1) اصل اینکه همه انسانها سالمند مگر خلاف آن ثابت شود ؛

2) اصل اینکه همه انسانها نا سالمند مگر خلاف آن ثابت شود؛

این نگاه ها ، نگاه های راهبردی است که اگر هر یک را اختیار کردیم ساختارها و تبعات آن را نیز قهرا پدیرفتیم . هر کدام از این نگاه ها خاستگاه هایی دارند که منجر به این نگاه ها می شود . خاستگاه هایی که جامعه شناسان آنها را اینگونه تقسیم کرده اند :

- ژن

- خانواده

- جامعه

البته از آنجایی که داده ها متغیرند،‌انسان می تواند با تغییر شرایط ، نوع نگاه راهبردی خود را عوض کند . باید توجه داشت از زمانی که هنوز شاکله انسان شکل نگرفته ، نقطه طلایی انتخاب این نگاه است چرا که امتیازات مساعد و بکر بودن و سلامت روح و روان در این زمان کاملا فراهم است و از طرفی آفتها و آسیبها هنوز چندان کارآمد نیستند . البته هر چه سن انسان افزایش یابد ، تغییر این نگاه بخصوص آنهم بعد از انتخاب دشوار تر خواهد شد و این ادامه خواهد داشت تا سن 40 سالگی که در اینجا قدرت انتخاب تقریبا به زیر 5٪ می رسد چرا که اولا باید تمام مقدماتی را که منجر به انتخاب موجود شده را بررسی و اصلاح کند که این زمان زیادی می طلبد و معمولا حوصله کافی نیز وجود ندارد . ثانیا فایل های آسیب دیده ، نیازمند باز سازی با امکانات جدید و به روز است که این عامل خود کار انتخاب را در حد محال مشکل می کند .

البته هر یک از این نوع نگاه ها در جای خود دارای اهمیت هستند به طور مثال در قبال دشمن اصل این است که او نا سالم است مگر خلافش ثابت گردد و همچنین برادر مومن سالم است مگر خلافش ثابت گردد . منظور ما از اصالت بخشیدن هر یک از این دو نگاه این است که ما جایگاه ها را دانستیم ، در جبهه خودی به این دو نگاه مواجه می شویم . حال اگر شما با این دو نگاه در جبهه خودی مواجه شدید، کدام یک را انتخاب می کنید !؟

/ 1 نظر / 36 بازدید
مهاجر

سلام ، اصل اینکه همه انسانها ... اگر در جبهه ی خودی 1. بنا به آن روایت معروف که به این موضوع مربوطه نگاه کنیم 2. در کنارش جامعه ی هدف(به تعبیر حضرتعالی همه انشانها) در جبهه ی خودی رو به بخش های کوچکتر تقسیم کنیم 3. جامعه ی هدف های کوچک را بنا به آن منطقه ببینیم راحتتر میشه جواب داد و بنظر به صواب نزدیکتر باشه ، مثلا همه ی انسانهای مسجد و هیأت ، همه ی انسان های بازار ( بازار کجا باشه =منطقه) ، همه ی انسانهای زندانی و ... . والله اعلم ----------------------------------------- هرچند شخصا با همه ی ایرادی که به زمونه و آدمهاش میگرند اصل 1 شما رو بشتر میپسندم ، هرچند متاسفانه این اواخر کمی عفلت در این پسندم میبینم... آخر الگوی در دسترس ما رفت ...