الناس اعداء ما جهلوا

   تاحالا دقت کردین عمده کسانی که با یه چیز مخالفت می کنند اون چیز رو نمی شناسن ؟ و از ورود به اون موضوع خوف دارن ؟ و اگر کسی وارد بشه به اون موضوع و کاری رو شروع کنه ، متهم می شه به اینکه دیگران رو موش آزمایشگاهی فرض کرده و می خواد ضریب خطا رو امتحان کنه تا خودش تجربه کسب کنه ؟ والبته این ترس غیر عادی نیست چرا که مردم دشمن چیزهایی هستن که نمی دانند و این عدم علم به جای این که علم به اون عدم حاصل بشه تبدیل به دشمنی و مخالفت می شه .

   این نوع افراد هیچ گاه نمی توانند تولید کننده علم باشند و نهایتا مصرف کننده اند و البته نباید هم در مسیر تولید علم قرار بگیرند چرا که مانع تولید می شوند . اگر هم خواسته یا ناخواسته به چیزی برسند که قبلا نمی دانستند گمان می کنند فقط خودشان به این نکته دست یافتند و دیگران را با نگاه تحقیر می نگرند . به این دسته از افراد فقط باید بعد از تولید اطلاع داد چرا که اصولا همه چیز را به هم می زنند . این نوع افراد ، را افراد واکُنٍش می نامیم چرا که دارای شاخص نیستند و از خود عملی را مستقلا نمی توانند ایجاد کنند و منتظر رصد کردن دیگرانند تا به رفتار و کردارشان واکنش نشان دهند . و اصولا دیگران نردبان ترقی ایشانند و هیچ گاه خط شکن میدان ها نیستند به جهت خوفی که دارند . البته ما عدم شاخص را به شاخص به عدم تعبیر نکنیم چرا که یکی سلبی و دیگری ایجابی است .

ادامه دارد....

 

/ 1 نظر / 58 بازدید
مهاجر

البته ما عدم شاخص را به شاخص به عدم تعبیر نکنیم چرا که یکی سلبی و دیگری ایجابی است . تکه ی بالا را نفهمیدم ، توضیح مییفرماید ؟ ( توضیح اینکه متاسفانه طلبه نیستم) ادامش رو بخونیم استقبال میکنیم